روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر هر سال، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است و روزهای پیرامون این روزبه روزهای نارنجی شناخته شده است.

در این برنامه ماهمنیر رحیمی در گفت‌وگو با رضوان مقدم، کنشگر حقوق بشر، درباره این مناسبت و تلاش و کوشش زنان ایرانی برای رفع تبعیض و خشونت‌ها می‌‌گویند.

این برنامه ۴ آذر ۱۴۰۱ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.