شعار «زن زندگی آزادی» یک فلسفه سیاسی ست

اهمیت عنوان «زن، زندگی، آزادی» به چیست؟ پاسخ را از زبان نیره انصاری، حقوقدان، در این برنامه بشنوید. 
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۲۱ است با عنوان «زن-زندگى-آزادى؛ یک جنبش فرهنگی، سیاسی و غیرایدئولوژیک» که ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.